Estudi de la inflamació i metabolisme en l’obesitat

Descripció i característiques