Subvencions per al finançament de proves de validació en el marc del PERIS 2022-2027

DEPARTAMENT DE SALUT

Objecte

La finalitat d’aquesta convocatòria és verificar i validar el potencial d’innovació d’aquells resultats de recerca que tinguin un alt impacte en salut i benestar, que impulsin la transformació del sistema de salut i que permetin millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

L’objecte de finançament són: Proves de concepte experimental de la tecnologia – producte; Validació i demostració; Obtenció de prototips tecnològics; Desenvolupament d’escales pilot; Proves preindustrials; Assaigs preclinics, …

Per poder beneficiar-se de l’ajut ha de complir els criteris següents:

  • Projectes de desenvolupament tecnològic amb un nivell de maduresa tecnològic d’entre TRL 3 i 6.
  • Vinculació de l’investigador funcionarial, estatutària o laboral amb l’IISPV durant el període en què el projecte sigui subvencionat.

Les universitats no són elegibles.

L’import màxim subvencionable és de 150.000€ destinat a cobrir despeses d’execució com, costos dels serveis cientificotècnics i de suport a la recerca, serveis de consultoria i elaboració de l’informe d’auditoria.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: