Proyectos de investigación en salud

Objecte

 • Ajuts per finançar una línea d’investigació de qualitat estable. El 90% dels projectes que es financen seran projectes en el que els seus investigadors principals tinguin dedicació única.
 • Promoure el finançament del primer projecte d’investigació d’investigadors amb activitat assistencial.
 • El 5% dels projectes que es financen aniran destinats a recolzar el finançament de projectes sol·licitats per investigadors contractats a través del programa Miguel Servet, Ramon y Cajal i pels programes d’estabilització d’investigadors del SNS.
 • Fomentar la presentació de projectes coordinats.
 • Incentivar la participació de personal investigador que realitza treballs assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes.
 • Reconèixer i recolzar als investigadors d’institucions sanitàries amb activitat assistencial que hagin obtingut finançament en el VII Programa Marc de R+D de la UE.

 

Incompatibilitats
 • Per ser investigador principal d’aquesta convocatòria és imprescindible no tenir projectes com a investigador principal finançats prèviament en les convocatòries de projectes d’investigació en salut de l’Acció Estratègica en Salut 2008 i 2009 i de les convocatòries del Programa d’Investigació Fundamental del Ministeri de Ciència e Innovació que finalitzen segons la resolució després del 31 de desembre de 2010, corresponents a les convocatòries 2009, 2008 o 2007 per la realització de projectes d’investigació fundamental orientada i no orientada del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Sols es podrà ser IP d’una sola sol•licitud de projecte.
 • Els investigadors podran participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en dos.
 • Els IP que no hagin obtingut mai finançament en aquest subprograma de la AES, els que tinguin un contracte Miguel Servet o Ramon y Cajal, els que sol·liciten un projecte INTRASALUD i els IP que pertanyin com a investigadors contractats del CIBER, que hagin sigut acreditats per la Comissió Tècnica d’Evaluació de RRHH del ISCIII, hauran de participar amb dedicació única.
 • No hi ha incompatibilitats per als projectes que han obtingut finançament en convocatòries del VII Programa marc de R+D+i.
 • No hi ha incompatibilitats per als projectes que han obtingut finançament dels Plans Regionals de R+D+i de les CCAA amb projectes obtinguts en les convocatòries de RETICS i CAIBER.
 • No s’aplicaran les anteriors incompatibilitats als projectes d’investigació en tecnologies per a la salut, a no ser que l’IP hagi obtingut finançament del subprograma de projectes d’investigació en avaluació de tecnologies sanitàries i serveis de salut mental modalitat B de la AES 2009.
   
Termini IISPV

7 d’abril de 2010.

Termini Oficial

12 d’abril de 2010.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: