Projectes de recerca en salut (PI) 2021

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Finançament per a projectes de recerca en salut, en les modalitats individuals, coordinats o multicèntrics.

Requisits

Per part de l’ Investigador Principal i el Co-Investigador Principal serà necessari:

a) Pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució definitiva de concessió.

b) No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Rio Hortega.
Per part de la resta de membres de l’equip de recerca:
Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.

Incompatibilitats

Tant el/la IP com la resta dels membres de l’equip de recerca tindran el següent règim d’incompatibilitats i dedicacions, en qualsevol de les categories de projectes de recerca en salut:

a) Cap IP podrà figurar com a tal, en més d’una sol·licitud de projecte comptant tant projectes FIS com AEI (Agencia Española de Investigación) i la dedicació serà sempre única

b) La resta de membres de l’equip de recerca podran participar com a col·laboradors fins a tres projectes.

A aquests efectes es computaran conjuntament les convocatòries de projectes d’investigació en salut de les AES 2018, 2019 i 2020 i en les convocatòries de l’AEI que finalitzin, segons resolució d’aprovació, després del 31 de desembre de 2021.
No s’aplicarà el règim d’incompatibilitats en els següents casos:

  • Els projectes finançats en els Plans Regionals d’I+D+I de les comunitats autònomes.
  • Els projectes obtinguts de convocatòries de la UE
Termini IISPV

18 de febrer 2021

Termini Oficial

Del 2 de febrer hasta el 23 de febrer 2021

Documents a presentar
  • Formulari de sol·licitud. La sol·licitud signada per l’IP i tots els investigadors es farà arribar signada a la oficina tècnica.  
  • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021. Aquells projectes que sol·licitin una quantia superior a 100.000€, inclosos costos indirectes, seran redactats en anglès en el model normalitzat corresponent.
  • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès dels investigadors principals i de la resta de membres de l’equip d’investigació:https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=spa#INDEX

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: