PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC EN SALUT (DTS)

Objecte

Objectiu de la convocatòria
– Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, de manera que assoleixin la mida que els permeti tenir la massa crítica necessària, fomentant la participació d'investigadors principals amb dedicació única en cada modalitat de projecte.
– Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramon i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 5% dels projectes que es financin s'hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.
– Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contextes de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
– Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.
– Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures europees constituïdes com ERIC (EATRIS, ECRIN), en què Espanya és membre, representada pel ISCIII. 

Requisits

Requisits
– Quan el desenvolupament del projecte així ho requereixi, es podran vincular empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats dels mateixos. En aquesta modalitat de Projectes de desenvolupament tecnològic en salut ,aquesta vinculació serà obligatòria.
– En casos excepcionals, quan la seva contribució es consideri necessària per a la viabilitat del projecte, els equips de recerca podran incorporar personal quan la vinculació contractual sigui amb entitats sense domicili social a Espanya. Aquest tipus de personal no podrà superar el 25% del total dels membres de l'equip.

Requisits dels investigadors principals:

  • Tenir vinculació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
  • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Riu Hortega.
  • Tenir dedicació única al projecte sol·licitat dins de cada modalitat.

    Requisits de la resta dels membres de l'equip de recerca:

  • Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
Termini IISPV

El número de sol.licituds per centre està limitat. A la sol.licitud interna només es considerarà als candidats que hagin presentat expressió d'interés abans del 5 de febrer

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: