PREMIS PIONER 2021. Institució CERCA

Objecte

La recerca científica és una activitat que practiquen investigadors i investigadores de diferents categories. Els qui comencen a fer recerca habitualment ho fan mitjançant la preparació d’una tesi doctoral. En aquestes etapes inicials és molt important que siguin conscients que els seus resultats poden tenir un gran valor no tan sols científic, sinó també comercial i industrial.
Per aquesta raó, en el marc dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), la Institució CERCA promou els Premis PIONER, amb l’objectiu de distingir aquells investigadors i investigadores que acaben d’elaborar una tesi doctoral i n’han obtingut uns resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.

OBJECTE

Els premis volen reconèixer aquells investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, durant els mesos transcorreguts des de la publicació de la convocatòria anterior (13 d’octubre de 2020) fins a la data de publicació de l’actual, hagin presentat una tesi doctoral i que, basant-se en aquesta tesi, facin una proposta per iniciar o enfortir alguna tecnologia o producte que pugui tenir interès industrial o comercial, o bé que contribueixi significativament al desenvolupament de polítiques públiques.

PERSONES DESTINATÀRIES I DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Són persones destinatàries dels Premis PIONER els investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, en els mesos transcorreguts des de la publicació de la convocatòria anterior (13 d’octubre de 2020) fins a la data de publicació de l’actual, hagin fet una tesi doctoral i hagin obtingut el grau de doctor, i que, a més, presentin una proposta concreta d’aplicació dels resultats de la tesi en el marc d’aquesta convocatòria.
Els investigadors i investigadores poden formar part de qualsevol de les àrees de coneixement.
Es farà difusió dels Premis PIONER a la pàgina web de la Institució CERCA i també entre tots els directors i directores dels centres CERCA, perquè ho facin conèixer internament entre els grups de recerca de les seves institucions.

IMPORT

L’import serà de 1.000 euros per a cada persona beneficiària. Enguany es concediran un mínim de dos Premis PIONER amb la col·laboració de diverses institucions i empreses.

TERMINI, SOL·LICITUDS I LLOC DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça pioner@cerca.cat, dirigides al director de la Institució CERCA.
Cada sol·licitud ha d’incloure la documentació següent:
a) Formulari d’inscripció, on han de constar l’acceptació de les bases i les dades electròniques de contacte (adreça electrònica inequívoca) de la persona sol·licitant. La Institució CERCA li enviarà les comunicacions relatives a aquesta convocatòria per mitjà d’aquesta adreça.
b) Resum executiu de la tesi en català (màxim de 500 paraules).
c) Proposta d’aplicació dels resultats obtinguts, fonamentada en l’interès comercial o industrial dels resultats, o bé en la seva continuació decidida per al desenvolupament de polítiques públiques (màxim de 5 pàgines).
d) Fitxer PDF o enllaç electrònic per descàrrega del text sencer de la tesi doctoral.
e) Certificat del director o directora del centre CERCA que correspongui, en què s’indiqui la data de lectura de la tesi i el nom del director o directora de la tesi, que ha de ser una persona investigadora del centre.
f) Cartes d’interès, si escau, de les empreses o les administracions que han seguit el projecte.

Contacta amb la Unitat d’Innovació i Transferència de l’IISPV per preparar la propsota: valortizacio@iispv.cat 

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: