Boehringer Ingelheim PhD Fellowships

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA

Objecte

Promoure la recerca bàsica en Biomedicina mitjançant el suport integral als millors futurs científics durant els seus estudis de doctorat.

Requisits

Investigadors predoctorals que desitgin realitzar un projecte ambiciós de doctorat en l'àmbit de la recerca biomèdica bàsica en un laboratori de prestigi internacional i que hagin obtingut la qualificació d'entrada a la universitat dins dels 8 anys anteriors al termini de la convocatòria. 
A la data de tancament de la convocatòria, el sol·licitant no pot haver estat més de 6 mesos treballant en el seu projecte. La data de començament del projecte es considera:

  • La data de l'examen final (BSc, MSc, Diploma, DEA, Llicenciatura, Laurea) que consti al certificat oficial en el cas que el sol·licitant continuï treballant en el mateix grup de recerca.
  • El mes d'arribada al laboratori en el qual el projecte de doctorat es realitzi, en el cas que el sol·licitant canviï el seu projecte de recerca i el grup de recerca.
Termini Oficial

Convocatòria permanent. Dates de tancament 1 de febrer, 1 de juny i 1 d'octubre.
Si un laboratori presenta 2 candidats en la mateixa data de tancament, només un d'ells podrà rebre la beca. Per tant, es recomana que els candidats del mateix laboratori es presentin en dates de tancament diferents.

Documents a presentar

La sol·licitud s'haurà de presentar mitjançant l'eina de presentació on-line més dues còpies en paper de la sol·licitud i un CD que s'hauran d'enviar per correu. Totes dues hauran de ser enviades abans de la data de termini de la convocatòria.

Altres

Beca mensual de 1.550 €, suplementada entre 200 a 1700 € depenent del país de destí. En la majoria de països, s'atorga una xifra addicional de 150 € mensuals per a cobrir despeses menors (llibres, viatges, etc). També és possible afegir un complement per cònjuge o cura de fills.
La beca no finança despeses de matrícula, fungibles o despeses generals.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: