BECA CODINUCAT A LA MILLOR INICIATIVA O PROJECTE

CODINUCAT

Objecte

La primera convocatòria de la Beca CoDiNuCat a la millor iniciativa o projecte.  El col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya obre aquesta beca destinada a potenciar o incentivar la recerca i els projectes duts a terme pels seus col·legiats.

Descripció

Aquesta convocatòria té per objectiu promoure i estimular l’interès per la recerca i creació de projectes entorn a les temàtiques pròpies del Dietista-Nutricionista, així com a metodologies innovadores, en el marc del compromís del CoDiNuCat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de l’evidència científica i la formació.

Categories

Aquesta Beca  està destinada a potenciar o incentivar la recerca i els projectes duts a terme pels nostres col·legiats i té quatre categories:

La millor iniciativa empresarial on es promogui la figura del D-N.
El millor projecte de promoció d’hàbits saludables dirigit/coordinat per un D-N.
El millor projecte de recerca on l’investigador principal sigui un D-N.
El millor projecte de l’àmbit clínic on es promogui la importància del D-N.

Es considerarà com a preferents els temes marcats com a prioritaris cada 2 anys, segons polítiques de la Generalitat o l’OMS, que tinguin o facin relació als camps d’actuació del Dietista-Nutricionista (Restauració, Clínica, Docència, Promoció de la Salut, ONG, Gestió…) en l’àmbit de l’atenció primària, sociosanitària, hospitalària, comunitària, docència.

Requisits

Ser col·legiats/des del CoDiNuCat, estar al corrent de pagament de les seves obligacions i tindré un any previ de col·legiatura.

Pot ser individual o multidisciplinari (cal que l’investigador/a principal sigui D-N). Queden exclosos els/les membres de la junta i els/les que conformin el jurat.

El projecte guanyador de la Beca CoDiNuCat es farà públic a les Jornades del CoDiNuCat, l’autor o algun representant haurà d’assistir a les Jornades, ja que cal fer una breu presentació als assistents del seu projecte.

Dotació ecnòmica

3000 euros per categoria

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: