APOYO A LA INNOVACIÓN

ITEMAS

Objecte

L’objectiu del programa de suport a la innovació és acompanyar projectes d’alt impacte per a aconseguir la transferència efectiva al Sistema Nacional de Salut.

Mitjançant aquest programa volem detectar oportunitats per a prestar-los serveis de valor que ajudin a impulsar la transferència de tecnologia d’alt impacte al Sistema Nacional de Salut i al sector productiu.

Podran optar als serveis de la Plataforma els projectes de valorització i transferència que compleixin els següents requisits:

Haver-se desenvolupat en el marc d’activitats de R+D+i pròpies d’un o diversos Nodes o Centres Adherits.

Disposar d’un resultat protegible per un dret de propietat intel·lectual o industrial o per secret empresarial.

Els drets sobre aquest resultat han de ser de titularitat total o parcial d’un o diversos Nodes o Centres Adherits.

El resultat ha de ser susceptible d’explotació comercial, i ha de cobrir una necessitat.

Web del programa

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: