ACTUACIÓN CONJUNTA ISCIII-CDTI 2023 DE INNOVACIONES EN MEDICINA PERSONALIZADA Y TERAPIAS AVANZADAS – PERTE DE SALUD DE VANGUARDIA, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CDTI

Objecte

El Ministeri de Ciència i Innovació va obrir dijous passat la fase d’expressions d’interès prèvia a la Convocatòria 2023 de Projectes d’Innovació en Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades, que forma part del PERTE per a la Salut d’Avantguarda i que serà gestionada pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI) i l’Institut de Salut Carles III (ISCIII).
L’Actuació Conjunta ISCIII-CDTI (Iniciativa Transmissions), que es va llançar l’any passat per primera vegada, finançaran actuacions de R+D en les quals participen empreses i centres i organismes de recerca de l’entorn del Sistema Nacional de Salut i estiguin destinades a la generació d’un resultat d’aplicabilitat industrial i/o empresarial.
Entitats elegibles:
– Seran elegibles per a rebre finançament pel ISCIII les entitats públiques de l’entorn del SNS que desenvolupin activitats de R+D+I en biomedicina o en ciències i tecnologies de la salut. Es concediran subvencions de fins al 100% de les despeses elegibles i no existeix un pressupost mínim per centre o organisme de recerca.
– Seran elegibles per a rebre finançament pel CDTI les empreses que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya i desenvolupin un projecte de R+D a Espanya. Es tracta d’ajudes parcialment reemborsables de fins al 90% del pressupost elegible, amb un tram no reemborsable del 33% de l’ajuda; el tipus d’interès del tram reemborsable serà Euribor a un any, fixat en el moment de la concessió de l’ajuda. El pressupost mínim de la part empresarial és de 400.000 euros.

Dotació económica: la convocatòria compta amb un pressupost de 56 milions d’euros, dels quals 36 milions seran ajudes parcialment reemborsables per a empreses (dels quals 12.000.000 € corresponen al tram no reemborsable) i 20 milions d’euros en forma de subvencions a centres i organismes de recerca.

Durada: des de l’1 d’agost de 2023 fins al 31 de desembre de 2023 (el ISCIII recollirà despeses des de l’1 de gener de 2024).

Termini de presentació de les sol·licituds:
Sol·licituds al ISCIII està previst per a la primera setmana de juliol.

Ajuda al CDTI s’emmarcarà entre el 10 i el 28 de juliol

Web de la beca

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: