Vuitè Premi Duran Farell de Recerca Tecnològica

A qui s’adreça?
Comunitat Docent Universitària
Investigadors o investigadores o grups d’investigació que hagin dut a terme el treball de recerca a Espanya.

Import del premi aportat pel Grup Gas Natural, és de 30.000 euros.

Mes informació

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Congressos

COMUNITAT de Transferència CERCA #04

Conferències, Congressos, Convenció

Health Revolution Congress