Ús de mostres biològiques humanes en la recerca: Nou marc normatiu

Jornada sobre la legislació en materia de investigació amb mostres humanes.

Full Inscripció

INFORMACIO IMPORTANT