Una prevenció més intensiva de la diabetis estalvia força recursos al sistema sanitari

INFORMACIO IMPORTANT