Una nova plataforma de l’ICS impulsa la innovació oberta per al seguiment i suport d’experiències innovadores dels professionals.

Tenen a la seva disposició una comunitat virtual d'innovació, anomenada Innòbics, per registrar idees i projectes innovadors, i per compartir-los, monitorar-los i impulsar-los, si l'organització els considera viables.

Les comunitats d'innovació oberta faciliten que es comparteixi el desenvolupament d'idees i projectes innovadors. Des d'ara, tot el personal de l'ICS pot formar part d'Innòbics, una nova plataforma on poden registrar propostes innovadores, compartir-les, monitorar-les i impulsar-les, si l'organització les considera viables.

Innòbics permet gestionar de forma integral els processos de creació, desenvolupament i aplicació de les idees innovadores aportades pels professionals. La plataforma ofereix informació en temps real i permet tenir una imatge global de l'estat de situació de tots els projectes i avaluar-ne de forma eficient la viabilitat en cada punt del procés.

Aquesta metodologia d'innovació oberta a través de comunitats d'innovació, com Innòbics, ja s'aplica amb èxit en altres països com Noruega, Suècia, Dinamarca i el Regne Unit, on l'utilitza el National Health Service.

La plataforma funciona com una comunitat, on tots els professionals comparteixen coneixement i enriqueixen les experiències amb les seves aportacions, cosa que afavoreix la transversalitat del projecte i la comunicació entre els treballadors interessats en temes comuns.

Properament l'ICS constituirà comissions d'innovació territorials, anomenades CITERS. Es tracta d'una organització territorial per afavorir l'impuls i l'acompanyament dels professionals que vulguin innovar dins l'organització, amb la implicació de les gerències i les direccions dels instituts de recerca.

Més informació

INFORMACIO IMPORTANT