Un treball del Grup de Recerca Cardiovascular Hospital Universitari Sant Joan de Reus – IISPV de la Secció de Cardiologia, premiat al Congrés Europeu de Cardiologia

El treball titulat “Circulating endothelial microparticles are elevated in bicuspid aortic valve disease and are related to aortic root dilatation”, del Grup de Recerca Cardiovascular de l’IISPV – Hospital Universitari Sant Joan de Reus, liderat pel Dr. Josep Maria Alegret, ha estat premiat al congrés de la Societat Europea de Cardiologia com una de les millors comunicacions del congrés, en concret a l’àrea de les valvulopaties.
El congrés europeu de cardiologia és el major congrés en l’àmbit cardiovascular a nivell mundial. Aquest any es van presentar 11.300 comunicacions.

Més informació del grup de recerca

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona