Un projecte de recerca d’àmbit estatal en el què hi participen professionals dels serveis d’Endocrinologia i Aparell Digestiu de l’HUJ23 i de l’IISPV i de la URV obté un finançament de 734.456 euros

La subvenció ha estat concedida dins la convocatòria de Projectes d'Investigació Clínica Independent (convocatòria 2020) de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 de l'Institut de Salut Carlos III i el Ministeri de Ciència i Innovació.

En aquest projecte multicèntric titulat: "Estratègies de control i estudi fàrmac-genètic per al tractament personalitzat del fetge gras associat a disfunció metabòlica en pacients amb prediabetis: Estudi PROMETEO-HG", s'inclouran pacients de 6 hospitals d'àmbit estatal, entre els quals es troba l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HUJ23), amb la participació dels serveis de Digestiu i Endocrinologia, a través de la consulta especialitzada de pacients amb fetge gras i disfunció metabòlica i de el Grup de recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) com equip investigador.

Context general de l'estudi:

El fetge gras associat a disfunció metabòlica (HGADM) es considera actualment com la malaltia hepàtica crònica més freqüent en el món occidental i constitueix un factor de risc emergent per al desenvolupament de malalties potencialment letals, en bona mesura relacionades amb la pandèmia global d'obesitat i sobrepès que patim. Si bé el HGADM sol ser una malaltia hepàtica de comportament benigne, en un percentatge no menyspreable de casos aquesta pot evolucionar a el cap dels anys a la cirrosi hepàtica, malaltia greu i irreversible que en molts casos, amb el temps, acabarà generant complicacions greus que poden comprometre la vida dels pacients. Donada la seva rellevància clínica, epidemiològica, social i econòmica, hi ha una necessitat creixent, fins ara no coberta, per establir la millor opció de tractament per tal de prevenir la progressió de la lesió hepàtica en aquestes persones. La dieta hipocalòrica en les fases inicials ha demostrat la seva utilitat, però l'eficàcia no és òptima perquè hi ha múltiples factors relacionats amb la patogènia de la malaltia hepàtica. En aquest estudi s'intentarà comprovar si la prescripció sistemàtica de fàrmacs que milloren la sensibilitat a la insulina, la disfunció de el teixit adipós, o totes dues, milloren l'eficiència terapèutica i preventiva dels règims dietètics en pacients amb HGADM i prediabetis, disminuint així el risc d'aparició de complicacions (diabetis tipus 2, cardiopatia isquèmica, esteatohepatitis, cirrosi hepàtica i hepatocarcinoma) i augmentant l'esperança i la qualitat de vida dels pacients. El nostre projecte, proposa un enfocament multidisciplinari del problema de la HGAMD, amb una estratègia de Medicina Predictiva i Personalitzada basada en la fàrmac-genètica i en el perfil metabòlic-lipidòmic. A més, permetrà l'empoderament i la participació directa dels pacients, donant-los veu en el desenvolupament de les teràpies que van dirigides a ells, i mantenint la seva participació en les decisions sobre la seva malaltia.

L'HUJ23 tindrà un paper rellevant en el reclutament i tractament de pacients, així com en la validació dels efectes metabòlics (com la resistència a la insulina) i la disfunció del  teixit adipós que es troba alterada en els mateixos. El Dr. Joan Carles Quer, cap de servei d'Aparell Digestiu, comenta que <>. Segons l'opinió de la Dra. Ana Megia, cap de el servei d'Endocrinologia, <>.

En aquest projecte també hi participa la Unitat de Recerca Biomèdica de Universitat Rovira i Virgili (URV) / IISPV liderat pel Dr. Jorge Jove, el qual estudiarà els canvis en metabòlits circulants en els diferents grups de tractament i la seva vinculació a determinats aspectes genètics. Això permetrà identificar perfils personalitzats de pacients que oferiran la possibilitat de realitzar un tractament més precís i eficaç.

Referència del projecte: ICI20/00069 LOPEZ MIRANDA, JOSE G85296226 CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED M.P. (CIBER) HOSPITAL REINA SOFIA HOSPITAL REINA SOFIA Estrategias de control y estudio fármacogenético para el tratamiento personalizado del hígado graso asociado a disfunción metabólica en pacientes con prediabetes: Estudio PROMETEO-HG.

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona