Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica

aquest àmbit, com també presentar i posar en contacte diverses iniciatives dedicades als nous escenaris, tecnologies i agents de la informació científica.

aquest àmbit, com també presentar i posar en contacte diverses iniciatives dedicades als nous escenaris, tecnologies i agents de la informació científica.

tre els aspectes més rellevants d&rsquo

JGIC- 2014) és deba­" target="_blank">tre els aspectes més rellevants d&rsquo un tractament freqüent.

INFORMACIO IMPORTANT