Taller d’Innovació: Design Thinking i Lego® Serious Play®

Design Thinking i el Lego® Serious Play® accelera el disseny de productes i serveis prenent com a element central les necessitats reals de les persones. Entrellaçar les dues metodologies potencia de forma natural les fases del procés creatiu, impulsant i millorant la comunicació entre els membres de l'equip o entre usuaris i dissenyadors de la solució.

Dia: Dijous, 28 de gener de 2016
Hora: 09.30 h a 14.00 h
Lloc: Delegació d'ACCIÓ a Terres de l'Ebre – C. Montcada, 32 – 43500 Tortosa

Més informacio_Inscripcions

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments