Sessió informativa: convocatòria de suport als grups de recerca per al període 2014-2016 (SGR2014)

laboració de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement i de l’AGAUR, s’ha organitzat una sessió informativa per revisar els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de preparar les vostres propostes i resoldre que es tinguin.

INFORMACIO IMPORTANT