Seguretat clínica i qualitat assistencial

La Seguretat Clínica constitueix una dimensió fonamental de la qualitat. Garantir la seguretat dels pacients és una prioritat dins el procés d’atenció sanitària.

La creixent complexitat dels sistemes sanitaris i de l’entorn de la pràctica clínica, suposa un nou estil en l’exercici de les ciències de la salut. Resulta imprescindible impulsar pràctiques segures, realitzar detecció i avaluació de riscos així com proporcionar eines i metodologies de treball per crear i consolidar una Cultura de Seguretat. L’àmbit de la salut mental comporta un seguit d’especificitats que fan més palesa aquesta complexitat.

La Cultura de Seguretat d’una organització es defineix com la suma de valors, actituds, percepcions, capacitacions i patrons de conducta individuals i grupals que determinen el seu estil, la seva competència i el seu compromís en la gestió de seguretat.

L’HU Institut Pere Mata té com a objectiu de qualitat assistencial prioritzat el procés d’ implementació del Programa Gestió Integral de Seguretat Clínica, amb voluntat d’excel·lència. En aquest context, s’estan desenvolupant diverses accions formatives , entre les quals es troba la jornada d’avui, que estan encaminades a afavorir la participació de tots els professionals en la cerca contínua de garanties d’una assistència de qualitat i cada vegada més segura.

Esperem que aquesta jornada sigui un fòrum de treball i participació que ajudi a difondre i impulsar aquesta Cultura de Seguretat Clínica en els dispositius de la nostra Organització.

Coordinadora de la Jornada: Cori Juanpere (juanperec@peremata.com)

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments