Publicació del Real Decret 840/2015 sobre mesures de control de riscos d’accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses

El passat 20 d’octubre es publicà el Real Decret 840/2015 sobre mesures de control de riscos d’accidents greus en els que intervinguin substàncies perillose, el qual deroga la Directiva 2012/18/UE de 4 de julio de 2012.

Real Decreto 840/2015 Directiva 2012/18/UE de 4 de julio de 2012

INFORMACIO IMPORTANT