Publicació de la versió espanyola del DAPP-BQ: Qüestionari Bàsic de Valoració Dimensional de la Patologia de la Personalitat

Des del 3 de juny l’editorial Nord-americana SIGMA ASSESSMENT SYSTEMS INC comercialitza, després d’un acord amb els autors que van adaptar l’instrument a Espanya, la versió en castellà del Qüestionari Bàsic de Valoració Dimensional de la Patologia de la Personalitat (DAPP-BQ) de JW . Livesley i DN. Jackson. Aquesta versió ha estat elaborada i coordinada pels psicòlegs clínics Alfonso Gutiérrez-Zotes de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata / IISPV i Fernando Gutiérrez de l’Hospital Clínic.
El DAPP-BQ consta de 290 ítems que valoren 18 dimensions de trastorn de la personalitat. Com es descriu en el Manual Tècnic, aquest instrument proporciona una avaluació pràctica i detallada dels trastorns de la personalitat destinada a psicòlegs, psiquiatres i altres professionals. Ha estat dissenyat per proporcionar una avaluació exhaustiva de les dimensions bàsiques de la personalitat patològica i trets de personalitat clínicament rellevants. Aquestes dimensions es basen en un sòlid programa de recerca centrat en l’estructura i l’etiologia de la patologia de la personalitat. Avalua característiques afectives, cognitives i interpersonals que tenen importants implicacions per a la salut mental de l’individu, la seva adaptació i el seu benestar. 

material rellevant del qüestionari

INFORMACIO IMPORTANT