Propiedad Intelectual: Mitos y realidades

Com la globalització, els tractats de lliure comerç, el desenvolupament dels països asiàtics i d’altres emergents a partir de la dècada dels 80’s van posar de manifest la importància de la propietat intel·lectual. L’objectiu de la presentació és la introducció en els conceptes bàsics de propietat intel·lectual, aquests es divideixen en 2 grups.

1. La propietat intel·lectual pròpiament dita, també coneguda sota el concepte de drets d’autor.
2. La propietat industrial, que comprèn essencialment els conceptes de patents, marques i dissenys industrials.

Més informació

INFORMACIO IMPORTANT