Primera reunió de treballadors i treballadores de l’IISPV

>

>

En la primera part es comentaren les accions estratègiques que s’estan duent a terme a l’Institut, com: l’assignació del pressupost, la política científica, la política de mobilitat, la constitució del Biobanc IISPV, l’elaboració d’un CEIC únic, entre d’altres. El director va destacar que l’Institut estava format no només per investigadors, sino també pels trreballadors que en formaven part.

En la segona part de la sessió, es van organitzar grups de treball entre els treballadors, ordenats alfabèticament, a cada grup se li havia assignat un moderador. La sessió consistia en opinar i dir què es pot millorar en el dia a dia de l’IISPV i/o accions estratègiques que troben a faltar per millorar el seu servei com a investigadors. Els temes que s’havien de tractar, van ser: l’econòmic, recursos humans, comunicació i serveis. Finalitzat el treball dels grups, els coordinadors havien d’exposar els punts recollits a tots els assistents, com es pot veure en la imatge.

INFORMACIO IMPORTANT