Presentació del Quadern de la Bona Praxi ‘Incorporació de tecnologia mèdica innovadora’

El Quadern de la Bona Praxi per a la incorporació de tecnologia mèdica innovadora del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) és l’eina que tracta sobre la tipologia de tecnologies mèdiques, el seu ús i els coneixements associats. Aquest Quadern de la Bona Praxi representa una contribució significativa al camp de la biomedicina i de les ciències relacionades amb la medicina i el pacient. A través de set capítols, s’explora i es debaten l’aplicació de les noves tecnologies en el context mèdic, així com les implicacions i reptes que comporten. El document inclou els aspectes fonamentals que defineixen la bona praxi dels professionals de la salut en el desenvolupament, la prova de concepte, la introducció al mercat, les regulacions i l’ús de noves tecnologies.

Representa un recurs imprescindible per a tots els professionals de la salut compromesos amb l’excel·lència i la millora constant de l’atenció sanitària. Aquest document és una iniciativa del Grup de Treball de Bona Praxi del Grup Interdisciplinari de Professionals Vinculats amb la Salut (GIPS).

Més informació

CoMB i CCMC

Inscripcions

INFORMACIO IMPORTANT

Innovació, Seminaris

  • A les 17:00 hores
  • Sala d'Actes del CoMB Passeig de la Bonanova, 47 Barcelona