potencial biomarcador per a la predicció de la progressió virològica

Els pacients infectats pel VIH controladors d'èlit mantenen la replicació viral a nivells indetectables sense rebre tractament antirretroviral. No obstant, un 25% d'aquests pacients perden aquesta capacitat en el temps.

L'objectiu principal d'aquest treball va ser estudiar la possible existència d'un perfil proteòmic associat a la pèrdua de control virològic així com la identificació de possibles biomarcadors. Dels resultats obtinguts es va poder concloure que existeix una signatura proteòmica que precedeix la pèrdua de control virològic i que està caracteritzada per un increment de la inflamació, la migració transendotelial i els processos de coagulació. A més, la proteïna d'unió a la galectina 3 es proposa com a potencial biomarcador per a la predicció de la progressió virològica, així com a possible diana terapèutica.

INFORMACIO IMPORTANT