Pla Estatal RDI 2013-2016 – El Govern aprova més de 1.000 ajuts per a investigadors per 104 milions d’euros

El Consell de Ministres ha autoritzat a l'Agència Estatal d'Investigació sis convocatòries d'ajuts per a personal investigador, per un import de 104 M Euros.

Aquests ajuts inclouen les modalitats d'ajuts següents, que es publicaran en les properes setmanes en concurrència competitiva:

Ramón y Cajal. Esta destinada a investigadors amb una experiència postdoctoral de fins a 10 anys i una trajectòria destacada i consolidada en organismes d'investigació. Dotada amb una mica més de 54 milions d'euros, preveu promoure la captació i recuperació d'investigadors espanyols o estrangers amb la contractació de fins a 175 doctors per a la seva estabilització en el sistema espanyol d'R+D+I.

Juan de la Cierva-Incorporació. Es financen 225 ajuts amb 14,4 milions d'euros per fomentar la contractació laboral de joves doctors perquè assegurin les capacitats adquirides durant la seva primera etapa de formació posdoctoral.

Juan de la Cierva-Formació. El seu objectiu és fomentar la contractació laboral de joves doctors perquè puguin completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres d'R+D espanyols diferents d'aquells on van realitzar la seva formació predoctoral. La convocatòria destinarà 11,2 milions a través de 225 ajuts.

Tècnics de Suport. Aquesta convocatòria incentiva -amb mes de 7 milions per a 180 ajuts- la contractació laboral de personal tècnic de suport per a la utilització d'equips, instal·lacions i altres infraestructures d'R+D+I. Està destinada a titulats universitaris i tècnics superiors en formació professional que vulguin incorporar-se a universitats, organismes públics d'investigació i altres centres d'R+D sense ànim de lucre.

Torres Quevedo. L'objectiu de la convocatòria es finançar la contractació de 200 doctors en empreses durant 3 anys (inversió de 15 milions d'euros) per desenvolupar projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental. Aquests ajuts afavoreixen la carrera professional dels investigadors i estimulen la demanda en el sector privat de personal per dur a terme plans i projectes d'R+D i consolidar empreses tecnològiques de creació recent.

Doctorats Industrials. Compta amb 3 milions d'euros perquè 50 estudiants de doctorat realitzin les seves tesis en empreses amb projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental. El seu objectiu és afavorir la inserció laboral de investigadors en el sector privat des de l'inici de la seva carrera professional.

Notícia informativa del Ministeri

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona