Píldora formativa 24: Investigació i Innovació Responsable en el disseny (i execució) de projectes d’investigació en salut

La següent sessió formativa que organitza REGIC tractarà de com incorporar a la ciutadania en projectes d’investigació en salut.

El ponent i doctor Santi Rello-Varona, Senior Officer for International Research i Plataforma d’internacionalització de l’IdiPAZ, serà qui durà a terme la sessió.

El programa de la píldora formativa serà:

  • Introducció a la RRI.
  • Evolució de les dimensions de la RRI de H2020 a HE.
  • Ètica i impacte.
  • Inclusivitat.
  • Ciència oberta (a la comunitat i a la ciutadania).
  • Educació i confiança.
  • Compromís ambiental.
  • Gobernança i avaluació.

 

Sessió dirigida a gestors implicats en la preparació, avaluació i justificació tècnica de propostes i projectes.

La jornada s’impartirà en castellà.

REGIC – Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica

Inscripcions

INFORMACIO IMPORTANT

Innovació, Jornada

  • Dimecres 13 de setembre de 9:00 a 10:00h.
  • Telemàtica