Philips lanza una plataforma para compartir proyectos innovadores

.

.

per generar idees, debats i aprenentatge, a més a més de promoure projectes conjunts innovadors&rdquo

1

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments