Pautes per avaluar projectes de recerca i innovació en salut queutilitzin tecnologies emergentsi dades personals

Els interessos de la ciència, la tecnologia i la societat no han de prevaldre sobre els de l'individu. Assegurar aquest principi és una de les tasques dels comitès d'ètica de la recerca (CER), uns òrgans col·legiats interdisciplinaris establerts per la llei que analitzen la validesa científica de les recerques i el seu valor social, i que ponderen els drets i interessos en joc. En els darrers anys, s'ha vist com la tasca dels CER s'ampliava: ja no només avaluen assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris, sinó també analitzen projectes que apliquen tecnologies emergents com ara la intel·ligència artificial, les dades massives, la biometria i la realitat virtual, entre d'altres.

En aquest context, el Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret – Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona (OBD) ha publicat el document Pautes per avaluar projectes de recerca i innovació en salut que utilitzin tecnologies emergents i dades personals, en què es tracten els reptes, les qüestions no resoltes i els problemes que susciten els projectes de recerca i innovació en salut.

Descarrega't el document

INFORMACIO IMPORTANT