Participa al ‘Simpòsium industrial en innovació oberta’

INFORMACIO IMPORTANT