Obesitat i diabetis tipus 2 alteren propietats immunes de les cèl·lules mare derivades de teixit adipós

Els membres del Grup d'Investigació en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) – URV – CIBERDEM, liderat pel Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sònia Fernández-Veledo, han publicat l'article titulat "Obesity and type 2 diabetes alters the immune properties of adipose derived stem cells" a la important revista especialitzada de primer decil "Stem Cells".

Les cèl·lules mare derivades de teixit adipós (ASC) s'han proposat com una font alternativa per a la teràpia cel·lular a les cèl·lules mare derivades de moll d'os. No obstant això, el nostre grup ha demostrat que els factors microambientals poden afectar la funcionalitat d'aquesta població de cèl·lules.

La hipòtesi del nostre grup és que el dipòsit de greix, a més del fenotip del donant controlen la capacitat immunomoduladora de les ASC. Centrant-se en l'obesitat i la diabetis tipus 2  com trastorns metabòlics que poden afectar la resposta immune de les ASC, hem observat que les ASC aïllades de subjectes obesos i, en particular, aquells amb diabetis tipus 2 que tenen una major expressió de marcadors d'inflamació, activació de l'inflamosoma-NLRP3 i una major capacitat de migració, invasió i fagocitosi que les derivades de donants prims (sans). Sorprenentment, les ASC derivades de subjectes obesos i amb diabetis mostren una reducció de les activitats immunosupressores típiques atribuïdes a les cèl·lules mare. En conseqüència, les ASC de pacients obesos i amb diabetis són menys immunosupressores i podrien ser menys eficaces en teràpia cel·lular. A més, hem aconseguit revertir ex vivo aquest comportament disfuncional de les cèl·lules mare de subjectes obesos i amb diabetis. Aquestes dades indiquen que el fenotip metabòlic del donant compromet les propietats immunomoduladores de les ASC.

La revista Stem Cells té un factor d'impacte de 5,9 i és de primer decil (ISI Journal Citation Reports© Ranking: 2014: 14/161 (Biotechnology & Applied Microbiology).

Referència bibliogràfica:

Serena C, Keiran N, Ceperuelo-Mallafre V, Ejarque M, Fradera R, Roche K, Nuñez-Roa C, Vendrell J, Fernández-Veledo S.
“Obesity and Type 2 Diabetes Alters the Immune Properties of Human Adipose Derived Stem Cells”.
Stem Cells. 2016 Jun 29. doi: 10.1002/stem.2429.

Video abstract DIAMET - Grup d'Investigació en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades PubMed

INFORMACIO IMPORTANT