Nou instrument per a l’avaluació dels biaixos cognitius en les psicosis

Els investigadors de l'Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata i de l'IISPV-CERCA, Lia Corral i Alfonso Gutiérrez-Zotes, i Javier Labad del Servei de Salut Mental i Addiccions, Consorcio Sanitario del Maresme, Hospital de Mataró, han liderat un estudi entre varis hospitals sobre els resultats de l'adaptació al castellà d'un important instrument dissenyat a Anglaterra per a l'estudi dels biaixos cognitius en persones que pateixen psicosi. Aquests resultats s'han publicat en l'últim número de la revista Frontiers in Psychiatry amb el títol "Qüestionari de Biaixos Cognitius per la Psicosi (CBQp): validació espanyola i relació amb insight cognitiu en pacients amb Psicosi".

La validació d'aquest qüestionari, ara disponible per a tots els professionals assistencials que atenen persones amb psicosi, permetrà una planificació més personalitzada dels tractaments, en funció dels biaixos cognitius subjacents en el processament de la informació i dels deliris en persones que pateixen qualsevol tipus de psicosi.

Aquest instrument facilita el coneixent dels biaixos cognitius, que són claus en el desenvolupament i la persistència dels deliris en persones que pateixen psicosi. En aquest sentit, el qüestionari avalua 5 tipus de distorsions cognitives pròpies d'aquesta malaltia. El biaix cognitiu implica alteracions en el processament de la informació que porten a judicis incorrectes

En el treball de validació realitzat, els biaixos es van associar amb una major freqüència de deliris, malestar, preocupació i convicció respecte a aquest símptoma, així com a un pitjor insight cognitiu (mecanisme d'avaluació i correcció d'interpretacions inadequades i creències distorcionades) en persones amb psicosi.

L'estudi ha estat liderat per l'HU Institut Pere Mata i s'ha realitzat en el marc de la col·laboració entre diversos grups de recerca pertanyents al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM).

Referència bibliogràfica:

Corral L, Labad J, Ochoa S, Cabezas A, Muntané G, Valero J, Sanchez-Gistau V, Ahuir M, Gallardo-Pujol D, Crosas JM, Palao D, Vilella E, Gutierrez-Zotes A. Cognitive Biases Questionnaire for Psychosis (CBQp): Spanish Validation and Relationship With Cognitive Insight in Psychotic Patients. Front Psychiatry. 2021 Feb 18;11:596625. doi: 10.3389/fpsyt.2020.596625. PMID: 33679460; PMCID: PMC7935547.

DOI PubMed

INFORMACIO IMPORTANT