MERCAT: ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca

Del 15/01/2018 al 27/12/2019 romandrà oberta la convocatòria de l'actuació MERCAT del programa Indústria del Coneixement. Aquesta actuació consisteix en la concessió d'ajuts en forma de garantia de préstecs participatius, per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que duen a terme les universitats catalanes i els centres de recerca CERCA.

Els beneficiaris poden ser empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya, sorgides de les universitats catalanes i els centres de recerca CERCA, per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i el seu coneixement. Els ajuts en forma de garantia objecte d'aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajuts d'estat.

Més informació

INFORMACIO IMPORTANT