L’impacte de la recerca: què retorna a la societat?

En els darrers anys, observem una tendència a nivell mundial per tenir en compte l’impacte social de la recerca, no només com un dels pilars a partir dels quals la recerca de les fundacions s’avalua, sinó també perquè cada vegada més tenim la voluntat i la necessitat d’explicar millor a la societat què és el que fem, per a què ho fem i què retornem a la societat fent-ho.

La gestió de impacte social ens ajuda a satisfer els principis que les fundacions defensem —transparència, ètica i bon govern— i és un vector decisiu per promoure una cultura organitzacional basada en l’aprenentatge i la millora.

La jornada de la Comissió de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora reuneix a experts i expertes de primer nivell d’àmbit nacional i internacional, que coneixen de primera mà les novetats en relació a l’impacte de la recerca, fent un recorregut pels països pioners en la matèria sense oblidar les bones pràctiques i iniciatives que s’estan portant a terme fa uns anys al nostre país.

Més informació

Barcelona Biomedical Research Park

Inscripció

INFORMACIO IMPORTANT

Jornada

  • 9.30-13.00h
  • Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Dr. Aiguader, 88, Barcelona