Lessons Learned: És possible una planificació flexible en els desenvolupaments clínics?

INFORMACIO IMPORTANT