La X convocatòria anual de la Fundación Mutua Madrileña finançarà el projecte liderat pel Dr. A. Sandiumenge del Grup de recreca SEPSIS de l’IISPV

INFORMACIO IMPORTANT