La Unitat de micologia i microbiologia ambiental IISPV, serà ambaixadora a Espanya de l’American Society for Microbiology (ASM)

INFORMACIO IMPORTANT

Inscriu-te
Afeqir a la teva agenda