LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3 CONVOCA ELS INVESTIGADORS EN ICTUS I LESIONS MEDUL.LARS I CEREBRALS TRAUMÀTIQUES

A partir d'avui i fins al 20 de març, els investigadors que treballin en ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques es podran presentar a la convocatòria d'ajudes des de la pàgina web de la Fundació La Marató de TV3: http://www.ccma.cat/tv3/marato/recerca/ajuts/, on es troben les bases i el formulari. La participació a aquest concurs només es pot fer en línia.
 
Els projectes candidats seran avaluats en un rigorós procés de selecció, coordinat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), en què participaran científics d'àmbit internacional experts en el tema de la convocatòria. Aquests treballs es poden desenvolupar en un únic centre o bé de forma coordinada entre equips de diferents institucions.
 
L'avaluació permetrà determinar els projectes que seran finançats amb els fons recaptats a La Marató 2016, atenent a la seva excel·lència científica en base a diversos paràmetres. El resultat de l'avaluació el farà públic el Patronat de la Fundació, a partir de la proposta de la Comissió Assessora Científica, al mes de novembre.
 
La Marató va tancar el marcador amb 8,5 milions d'euros, xifra que s'anirà incrementant fins al tancament definitiu d'aquesta edició, el 31 de març, i es farà públic al mes de maig, un cop s'hagin auditat els comptes de la Fundació.
 
 
 

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona