La dieta Mediterrània té un paper beneficiós en la prevenció de la malaltia cardiovascular en poblacions que inclouen persones amb diabetis

Es tracta dels resultats principals d'un estudi dut a terme a la Universitat Rovira i Virgili juntament amb la Universitat de Toronto i comissionat pel Diabetes and Nutrition Study group (DNSG) de la European Foundation for the Study of Diabetes (EASD).

Als anys seixanta, l'investigador Ancel Keys va posar de manifest el possible paper protector de la Dieta Mediterrània (DM) front les malalties cardiovasculars. Des d'aquestes primeres evidències, són molts els investigadors que han centrat els seus esforços en estudiar el paper beneficiós d'aquest patró dietètic sobre la salut. Com a conseqüència, el nombre de meta-anàlisis (estudi que aporta el major grau d'evidència científica) publicats en aquest àmbit és molt elevat. No obstant, tot i que la diabetis és una malaltia que incrementa el risc de desenvolupar malaltia cardiovascular, els meta-anàlisi previs no han tingut en compte aquest fet a l'hora de definir a la seva població d'estudi. A més a més, les guies de pràctica clínica de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EASD) no tenen recomanacions específiques  pel que fa a la DM. Per tant, existeix una manca de coneixement en relació al paper que juga la DM en la prevenció de la malaltia cardiovascular en persones amb diabetis. Per aquest motiu, per tal de poder desenvolupar recomanacions basades en evidència científica, el grup liderat pel Dr. Jordi Salas-Salvadó d'estudi de la Diabetis i Nutrició (DNSG) de la EASD ha dut a terme una revisió sistemàtica i meta-anàlisi d'estudis prospectius i assajos clínics per resumir l'evidència disponible sobre la relació entre la DM i la incidència i mortalitat per malaltia cardiovascular en poblacions que inclouen individus amb diabetis. 
Després d'avaluar 2.593 potencials estudis per a la seva inclusió en el meta-anàlisi (anàlisi estadístic complex que intenta resumir les troballes de diferents estudis), finalment 41 van ser seleccionats per a la síntesi quantitativa. Els resultats provinents d'assajos clínics suggereixen que la DM redueix el risc de patir malaltia cardiovascular total i infart de miocardi. No obstant, no es va observar efecte sobre la mortalitat per malaltia cardiovascular. A més a més, no es va poder dur a terme un meta-anàlisi per a la incidència i mortalitat per malaltia coronària o ictus ni per mortalitat per infart de miocardi per manca d'estudis al respecte. Els resultats provinents d'estudis prospectius de cohort van anar en la mateixa línia. Els individus que mostraven una adherència superior a la DM tenien menys risc de desenvolupar o morir per diferents causes de malaltia cardiovascular amb excepció de la mortalitat per ictus, en comparació amb aquells individus amb una adherència baixa. L'Estudi es important ja que suggereix que les persones diabètiques es poden beneficiar a mitjà-llarg termini d'adoptar un patró dietètic mediterrani.
Els investigadors senyalen la importància d'analitzar en el futur els efectes de la DM sobre la prevenció de la malaltia cardiovascular únicament en individus amb diabetis, els quals es podrien beneficiar de l'adopció d'aquest patró dietètic saludable. 
Els mecanismes exactes pels que la DM redueix el risc de patir malaltia cardiovascular no és coneixen de forma exacta. Sembla ser que el seu alt contingut en greixos saludables (monoinsaturats i poliinsaturats), fibra i polifenols, poden actuar de forma sinèrgica modulant de forma beneficiosa diferents factors de risc cardiovasculars tals com el perfil lipídic, la pressió arterial, els nivells de glucosa i el pes corporal.
El present estudi liderat per la Dra. Nerea Becerra-Tomás, investigadora post-doctoral de la Universitat Rovira i Vigili, i el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició de la Universitat Rovira i Virgili, investigador principal en el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), i tots dos membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, s'ha publicat a la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, una de les millors revistes científiques de Nutrició. 

Referència: Becerra-Tomás N, Blanco Mejía S, Viguiliouk E, Khan T, Kendall C, Kahleova H, Raheli? D, Sievenpiper J and Salas-Salvadó J. "Mediterranean diet, cardiovascular disease and mortality in diabetes: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies and randomized clinical trials". Critical reviews in food science and nutrition (2019)

DOI

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona