Jugant a fet i córrer amb els fàrmacs. No es pot entendre que es vulgui imposar el copagam ent en els productes de distribució hospitalària

guardar=0&amp

guardar=0&amp

guidTransferencia=16366de5-aafb-408c-ad3c-229466cf3ba3&amp

protar=no& tpDate=dateup& Jugant a fet i córrer amb els fàrmacs.
" target="_self">

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona