Journal of Autism and Developmental Disorders

Aquest mes de desembre, la prestigiosa revista científica "Journal of Autism and Developmental Disorders", amb factor d'impacte 3.321, ha publicat el treball “Psychometric Properties of Spanish Adaptation of the PDD-MRS Scale in Adults with Intellectual Developmental Disorders: The EVTEA-DI Scale" de la Unitat d'Investigació en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament (UNIVIDD) de l’IISPV de la Fundació Villablanca (Grup Pere Mata). Es tracta de la traducció i adaptació a l'espanyol de l'escala EVTEA-DI, la qual cosa permet millorar el diagnòstic de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que presenten símptomes del trastorn de l'espectre autista (TEA).

La importància del treball és que facilita i fa més ràpid el cribatge per part dels professionals sanitaris d'aquest col·lectiu, i més quan sovint els símptomes del TEA es confonen amb els de la discapacitat intel·lectual pròpiament dita, la qual cosa repercuteix en un pitjor tractament del pacient. Fins ara s'utilitzaven escales no específiques per a aquest col·lectiu.

La traducció a l'espanyol, a més, beneficiarà a tots els professionals sanitaris de l'estat i dels països de parla hispana, que disposen a partir d'ara d'una eina que farà més ràpid i fàcil el cribatge de persones adultes amb TEA i discapacitat intel·lectual.

L'article ha estat liderat per la Dra. M. José Cortés Ruiz i per a la seva elaboració ha comptat amb una important col·laboració entre el personal investigador de la UNIVIDD i el personal assistencial de tots el serveis de l'àrea de discapacitat de Villablanca, del Grup Pere Mata.

PubMed

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments