Jornada sobre la nova convocatòria Indústria del Coneixement (Llavor i Producte)

INFORMACIO IMPORTANT