Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia

La jornada de transferència de coneixement i tecnologia té l’objectiu de donar a conèixer a les empreses el funcionament dels processos d’innovació col·laborativa.

Àmbits d’aplicació dels grups recerca presents a la jornada amb tecnologies i metodologies facilitadores essencials (KET):

– Desenvolupament tecnològic en salut: Biotecnologia, teixits intel·ligents, materials avançats, ciberseguretat, micro i nanotecnologia.

– Producció, manufactura avançada i indústria 4.0: Tecnologies de fabricació avançada, digitalització, detecció i diagnòstic de falles de sistemes, micro i nanotecnologies, robòtica, impressió 3D (manufactura additiva) i intel·ligència artificial.

– Generació i transport d’energia: Optimització i gestió intel·ligent, comptabilitat electromagnètica.

– Mobilitat elèctrica i smart citiesData analítica i big data, internet de les coses, control autònom de vehicles.

– Tecnologies avançades en tèxtil i materials: Polímers, materials avançats, teixits intel·ligents.

– Medi ambient i sostenibilitat: Optimització i gestió intel·ligent, gestió sostenible de l’aigua i de l’energia, modelització sistemes dinàmics socials.

– Químic i materials: Casos específics d’aquests dos sectors.

– Òptica i fotònica.

Més informació

Els serveis d’Innovació i Universitats de l’Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb UPC, Leitat Technological Center, Patronal CECOT i Cambra de Comerç de Terrassa

Inscripcions

INFORMACIO IMPORTANT

Jornada

  • De 9:30 a 13:30h.
  • Leitat Technological Center, Terrassa

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona