Jordi Salas-Salvadó, Investigador Responsable de la Unitat de Nutrició Humana de l’IISPV ha estat premiat per la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments