Incidència i diagnòstic de traqueobronquitis associada a ventilació a les UCIS- Resultats d’una enquesta internacional

El Dr Alejandro Rodríguez del grup Sepsis &amp

El Dr Alejandro Rodríguez del grup Sepsis &amp

Infecció Respiratòria Greu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha publicat recentment l’article a la Revista Critical Care amb un Factor d’impacte de 6.124 punts

INFORMACIO IMPORTANT