Identificat per primera vegada el paper de la proteina survivina en la plasticitat del teixit adipós en l’obesitat

El grup de Recerca en Diabetis I Malalties Metabòliques: patologia molecular de la inflamació DIAMET  ha publicat en la revista Cell Death & Disease, l'article "Survivin, a key player in cancer progression, increases in obesity and protects adipose tissue stem cells from apoptosis". La revista Cell Death & Disease té un factor d'impacte de 5,378 i és de primer quartil (ISI Journal Citation Reports© Ranking: 2015: 38/187 (Cell Biology)).

El teixit adipós (TA) té un paper central en desequilibri metabòlic relacionat amb l'obesitat a través de la producció desregulada de citoquines i adipoquines. A més del risc associat a malaltia cardiovascular i la diabetis, l'obesitat també és un risc important per al càncer. Les cèl·lules mare humanes derivades de TA (hASCs), determinen la expansió del teixit, són jugadors importants en el desenvolupament patològic de l'obesitat i càncer associat; però, els mecanismes subjacents a les alteracions induïdes per hASCs en el càncer segueixen sent desconeguts. En el següent estudi, es va investigar l'impacte de l'obesitat en l'expressió de survivina, una proteïna anti-apoptòtica (mort cel·lular programada) i un biomarcador de diagnòstic de l'aparició de tumors i la seva recurrència. Es va emprar una cohort transversal de 111 subjectes classificats per l'índex de massa corporal, els nivells de survivina, i l'expressió gènica en TA subcutani circulants van ser significativament majors en els pacients obesos i es va correlacionar positivament amb la leptina. Dins del TA, es va detectar la survivina en hASCs entre els altres tipus cel·lulars existents, i la seva expressió va ser significativament més gran en l'obesitat i per factors solubles pro-inflamatòries com la IL-1β. L'anàlisi de l'expressió de survivina en hASCs va revelar una regulació complexa incloent modificacions epigenètiques i d'estabilitat proteica. Resumint, els investigadors han descobert que els nivells de survivina determinen la susceptibilitat de les hASCs als estímuls apoptòtics. En conseqüència, les hASCs d'un entorn obès estan més protegides de la mort cel·lular. Col·lectivament, aquestes dades obren la llum sobre els mecanismes moleculars que regulen la expansió del TA en l'obesitat mitjançant la promoció de hASCs que són resistents a l'apoptosi, i posen en joc a la survivina com un nou jugador molecular en la comunicació entre hASCs i cèl·lules tumorals. Així, la inhibició de l'apoptosi mitjançant la inhibició de survivina podria representar una estratègia eficaç per a l'obesitat i teràpia en el càncer.

Revista Nature

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments