Identificat el paper de la proteïna ANGPTL8 durant l’embaràs amb una funció vinculada al creixement fetal

Els membres del Grup d'Investigació en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) – URV – CIBERDEM[1], liderat pel Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sònia Fernández-Veledo, i concretament el camp de treball vinculat a la diabetis gestacional (DG) dirigit per la Dra. Ana Megía, han publicat l'article titulat "Angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) in pregnancy: a Brown adipose tissue-derived endocrine factor with a potential role in fetal growth".

La Angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) està implicada en l’homeostàsi lipídica i dels glúcids i té una important funció sobre la cèl·lula secretora d’insulina al pàncreas. En humans, els nivells en sang d´aquesta proteïna s’han vist incrementats en situacions com l´obesitat o la diabetis tipus 2.

Degut a què ANGPTL8 està present únicament en mamífers suggereix que aquesta proteïna té una important implicació en funcions fisiològiques úniques dels mamífers com el manteniment del calor corporal, l`embaràs i la lactància. Per aquesta raò, la hipòtesi del nostre grup ha estat que ANGPTL8 pot estar implicada en la comunicació materno-fetal per tal de mantenir el balanç energètic tant necessari durant la gestació, i que a més a més, és un factor inductor del teixit adipós marró, òrgan essencial en la homeotermia. Els resultats de l´estudi portats a terme en pacients embarassades amb o sense diabetis gestacional (DG), a conclòs que ANGPTL8 incrementa de forma important durant el primer trimestre, i que aquests nivells disminueixen progressivament al llarg de la gestació, normalitzant-se una vegada l´embaràs arriba a terme. Sorprenentment, els nivells d´aquesta proteïna són més elevats en sang de cordó fetal,  i les pacients amb DG tenen uns nivells més baixos que les pacients control. A més a més, els nens amb nivells més elevats de ANGPTL8 són els que tenen un menor pes al néixer, tenint una menor proporció de teixit gras. Derivats dels estudis clínics en conjunt amb les dades experimentals obtingudes en models cel·lulars i animals, hem arribat a la conclusió que ANGPTL8 és un important modulador de la maquinària termogènica durant la transició fetal-neonatal, aportant al nadó una defensa essencial contra la hipotèrmia.

La revista Translational Research té un factor d'impacte de 4,557 i és de primer decil (ISI Journal Citation Reports© Ranking: 2015: 2/29 (Medical Laboratory).

[1] CIBERDEM: Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas de l'Instituto de Salud Carlos III.

Referència bibliogràfica:

1. Angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) in pregnancy: a brown adipose tissue-derived endocrine factor with a potential role in fetal growth.
Martinez-Perez B, Ejarque M, Gutierrez C, Nuñez-Roa C, Roche K, Vila-Bedmar R, Ballesteros M, Redondo-Angulo I, Planavila A, Villarroya F, Vendrell J, Fernández-Veledo S, Megía A.
Transl Res. 2016 Jul 9. pii: S1931-5244(16)30105-0. doi: 10.1016/j.trsl.2016.06.012. PMID: 27469268

Paper and audioslide Grup DIAMET

INFORMACIO IMPORTANT