I Jornada Catalana de Patología Digital amb la intervenció del Dr. Carlos López

La Jornada, va tenir lloc al Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut a Barcelona, i els organitzadors en van fer una valoració molt positiva tant pel nombre de participants com per les aportacions de les intervencions.

La patologia digital és la implementació de la digitalització global de totes les activitats que es realitzen als serveis d'anatomia patològica. La trobada va aplegar desenes d'especialistes en la matèria -patòlegs, tècnics d'anatomia patològica responsables de TIC, informàtics, biòlegs i enginyers- i ha servit per apropar l'experiència dels centres catalans que ja han iniciat el procés de digitalització en la rutina diagnòstica i per donar visibilitat a les empreses implicades que disposen de diferents plataformes i models de patologia digital. A més, també es va materialitzar la voluntat de creació d'un grup català sobre patologia digital que treballi per a una implantació universal a Catalunya d'aquesta especialitat.

La patologia digital permetrà l'ús d'imatges digitals (macroscòpiques i microscòpiques) per al diagnòstic i la seva integració amb la resta de programes informàtics, tant dels serveis d'anatomia patològica mateixos com dels arxius d'imatges dels hospitals i la història clínica electrònica. Els principals avantatges de la patologia digital són la visualització pràcticament instantània en qualsevol moment de tot l'arxiu històric de lesions del pacient, el diagnòstic a distància evitant desplaçaments físics de portaobjectes i/o de professionals, més diàleg entre experts, la presa de mesures rutinàries com són els marges de seguretat dels tumors i diagnòstics a distància, entre d'altres.

Vídeos canal Youtube ICS Grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica

INFORMACIO IMPORTANT