Fase de consulta sobre el futur PERIS per al període 2021-2027

Pla estratègic en Recerca i Innovació en Salut (PERIS) per al període 2021-2027

Pla estratègic en Recerca i Innovació en Salut (PERIS) per al període 2021-2027

S'inicia la fase consultiva de revisió del document. L'objectiu és poder comptar amb totes les vostres aportacions, incorporar-les en la mesura que sigui possible i, així, acabar d'enriquir el document abans de la seva finalització.

Es podran fer aportacions fins el 31/12/2021. Es poden fer a títol personal o bé, representant una entitat o col·lectiu.

Documentació de la sessió:

Formulació estratègica del&nbsp

INFORMACIO IMPORTANT